Oregelbunden andning

ANDNING OCH LUFTVÄGAR

Andningsfrekvensen varierar hos alla friska spädbarn. Vid längre andningsuppehåll än några sekunder ska barnet till barnklinik/barnläkare akut.

Varierande andningsfrekvens. Ibland andningsuppehåll.

Många nyblivna föräldrar oroar sig för att barnet inte andas. Ibland är andningen så ytlig att det är svårt att se den. Andningsarbetet syns mest på buken, som kan vara skymd av blöja och sängkläder. Föräldrar kan bli tryggare av att titta på barnets buk och ansikte.

Är ansiktet normalt rosigt får barnet tillräckligt med syre och andningen fungerar.

Orsak

Andningsfrekvensen varierar hos alla friska spädbarn. Om barnet verkar piggt för övrigt behövs inga åtgärder.

Till läkare

Vid längre andningsuppehåll än några sekunder ska barnet till barnklinik/barnläkare akut.

Till toppen av sidan