Andning och luftvägar

Övre luftvägsinfektion / förkylning

Övre luftvägsinfektioner är vanliga hos barn. En övre luftvägsinfektion orsakas oftast av virus men kan leda till en bakterieinfektion. Inkubationstiden är mellan två och fyra dagar.

Orsak och symtom

Övre luftvägsinfektioner är vanliga hos barn särskilt under vinterhalvåret. En övre luftvägsinfektion orsakas oftast av virus men kan leda till en bakterieinfektion. Många barn bär bakterier i nässvalget även när de är friska och vid en virusinfektion kan bärarskapet övergå till en infektion.

Vanliga symtom är

 • sjukdomskänsla
 • huvudvärk
 • nysningar
 • snuva
 • täppt näsa
 • halsont
 • hosta.

Både nästäppan och hostan försämras ofta när barnet ligger ner. Feber och allmänpåverkan varierar beroende på vilket virus det är som orsakar förkylningen.

Återkommande täta episoder med kliande ögon och näsa tillsammans med nästäppa, tunn snuva eller torrhosta kan bero på allergi. Det är ofta svårt att avgöra om små barn är allergiska eller inte och symptomen kan komma och gå.

Smittsamhet och inkubationstid

Virus smittar lätt och sprids genom droppsmitta (snuva, nysningar och hosta) och genom kontakt. Smittan är som värst tidigt i infektionen från cirka ett dygn innan symptomen märks till ett par dagar in i infektionen. Inkubationstiden är mellan två och fyra dagar.

Smittan sprids lätt i barngrupper i förskola och skola. Vissa barn är mer mottagliga än andra och en del av dessa barn är också mer benägna att utveckla komplikationer till virusinfektionen.

Profylax

 • God handhygien.
 • Använd engångsnäsdukar och engångshanddukar.
 • Lär barnet att hosta och nysa i armvecket

Åter till förskola

Om barnet orkar med aktiviteterna och inte har feber eller allmänpåverkan kan det vara i förskolan. Utevistelse med för klimatet lämpliga kläder är nyttigt även vid snuva och hosta och minskar risken för smitta.

Barn med infektionskänslighet kan ha svårigheter att vistas i stora barngrupper.

Behandling/ åtgärd

För att lindra nästäppa och hosta:

 • Försök att få barnet att sova med höjd huvudända, till exempel med hjälp av klossar/böcker under sängbenen. Under dagen kan barnet gärna sitta i en bärsele, i babysitter eller sova i sittvagnen (gärna ute).
 • Använd vid behov näsdroppar eller nässprej. Spädbarn kan få näsdroppar i form av koksaltlösning (Renässans). Större barn kan ha nytta av avsvällande sprej med för åldern rekommenderad styrka särskilt till natten högst 7 dagar i sträck.
 • Ge barnet rikligt med vätska.
 • Receptfri hostmedicin har inte någon dokumenterad effekt.

Till läkare

Vid misstanke på:

Till toppen av sidan