Snabb andning

ANDNING OCH LUFTVÄGAR

Snabb andning är mer än 60 andetag per minut. Här beskrivs orsak.

Över 60 andetag per minut.

Orsak

Vid infektion kan symtomen komma mer smygande och barnet kan bli slöare. Temperaturen kan vara för låg eller hög.

Aspiration ger som regel en plötslig förhöjning av andningsfrekvensen förhöjning av andningsfrekvensroch startar ofta med en episod då barnet tappar andan och färgen.

PAS (Pulmonell adaptationsstörning, även kallad "våt lunga") Snabb andning under första dygnen. Oftast lindrigare förlopp än vid RDS. Förekommer ibland efter asfyxi, planerat sectio mm, men kan även ses i samband med neonatal infektion. Gäller fullgångna barn.

RDS (Respiratory Distress Syndrome) brukar märkas redan under det första dygnet och symtomen kan öka eller minska vartefter. RDS medför ofta också grunting (ljudlig utandning) och indragningar av bröstkorgen som tecken på att lungorna är stela.

Till läkare

Till barnklinik/barnläkare akut.

Till toppen av sidan