Diarré hos barn

BUK

De flesta barn med diarré och kräkningar kan vårdas i hemmet efter kompetent rådgivning. Om barnet har varit utomlands och fortfarande har lös avföring när hen ska återgå till barnomsorgen ska sjukvården kontaktas.

De flesta barn med diarré och kräkningar kan vårdas i hemmet efter kompetent rådgivning. Sjukdomens akuta karaktär gör att klinisk bedömning vid behov bör ske inom 1 dygn. God handhygien.

Diagnostik

Infektiös diarré är vanligt hos barn i förskoleåldern och orsakas oftast av virus, men ibland av bakterier, bakteriegifter eller parasiter.

Andra orsaker är komjölksallergi, celiaki eller annan födoämnesallergi, födoämnesintolerans och funktionell diarré eller kronisk ospecifik diarré/Toddler's diarré. (2)

Prevention

Smittsamheten vid infektiös diarré är i allmänhet stor. Blöjbarn med tarminfektion smittar lätt både personal och andra barn. (1)

Barn ska inte vara i förskola när de har akuta mag-tarmsymtom i form av vattentunn diarré. Barnet kan återgå när det äter normalt och under två dygn inte haft vattentunn diarré. Friska syskon kan vara på förskolan. Samråd bör ske med förskolan. Om barnet har varit utomlands och fortfarande har lös avföring när det förväntas återgå till barnomsorgen, ska sjukvården kontaktas för att utesluta allmänfarlig sjukdom (t.ex. salmonella) som orsak till diarrén.

Föräldrar bör meddela förskolan om barnet är hemma med symtom som tyder på infektiös diarré. (3)

Behandling

De flesta maginfektioner läker ut av sig själva. Det är viktigt att barn med vattentunna diarréer får i sig tillräckligt med vätska i kombination med rätt mängd salt och socker (1). Använd apotekens vätskeersättning för barn.

Remiss till läkare

  • Misstanke på intorkning
  • Påtagliga buksmärtor utöver diarré
  • Långvariga symtom (flera veckor) även om mindre allvarlig sjukdomsbild
  • Blodig diarré
Till toppen av sidan