Spädbarnskolik

BUK

Spädbarnskolik beror sällan primärt på någon störning i föräldra-barnrelation eller familj. Det viktigaste är att genom samtal förklara att tillståndet är ofarligt och inte beror på föräldrarnas egen oförmåga.

Vanligast från 2-6 veckor till 4 månaders ålder. Barnet har sina skrikperioder efter måltider. Skrikperioderna kan vara 2 till 3 eller flera timmar i minst tre dagar under en vecka. Barnet har ofta god aptit - äter hastigt.

Viktigt är att utesluta andra orsaker till skrikighet. Palpera buken - resistenser? Ljumskbråck? Förstoppning?

Spädbarnskolik beror sällan primärt på någon störning i föräldra-barnrelation eller familj. Däremot kan den bli mer svåruthärdlig för föräldrar, som redan har det jobbigt.

Åtgärder

Det viktigaste är att genom samtal förklara att tillståndet är ofarligt och inte beror på föräldrarnas egen oförmåga. Lyssna och ge stöd.

I vissa fall (ungefär 1/4) kan koliken bero på reaktion mot komjölksprotein och man kan göra försök med strikt komjölksfri diet och föreslå att en ammande moder tar bort mjölk ur egen mat och dryck i minst 5-7 dagar. Om ingen effekt kan hon återgå till sina vanliga vanor. Om effekt börjar hon dricka mjölk igen och om barnet då åter börjar skrika är diagnosen mjölkallergi ställd och mamma återgår till mjölkfri kost under några månader. Hon ska då rekommenderas kalktabletter, 500 mg två gånger om dagen, såvida hon inte dricker större mängder mjölkfri dryck med extra kalktillskott.

Barn som får modersmjölkersättning kan pröva komjölksfri modersmjölkersättning baserad på hydrolyserad komjölksprotein under minst 5 - 7 dagar.

Om det inte hjälper med komjölksproteinfri kost kan Sempers Magdroppar (Laktobacillus Reuteri) provas. Kan ges till hur små barn som helst, dosen är 5 droppar dagligen och eventuell effekt uppnås efter 1-2 veckor.

För behandling av kolik har även akupunktur provats (1). För att säkerställa att behandlingseffekten av såväl lactobaciller som akupunktur är evidensbaserad krävs mer forskning.

Vaggning och vibration av säng eller vagn, kan prövas liksom spädbarnsmassage. Om föräldrarna finner att någon av dessa metoder lindrar och de trivs med den låt dem fortsätta. Det är viktigt att föräldern känner att man kan försöka hjälpa barnet med konkreta åtgärder.

Minifom har ingen säkerställd effekt på spädbarnskolik.

Komjölksfria råd till ammande mammor med kolikbarn

Råden är avsedda för att snabbt kunna starta upp en komjölkfri kost om barnet misstänks ha kolik.

Komjölksfria råd till ammande mammor med kolikbarn - Västra Götalandsregionen

Framtaget av Lena Ljungkrona Falk, Maria Briggert Bengtsson, Julia Backlund, Cecilia Hedström, leg. dietister Närhälsan, Central Barnhälsovård, Västra Götalandsregionen juni 2017.

Till toppen av sidan