Pediatrik

Hud

Översiktssida för innehåll om barnets hud: bedömning av prickar, blåsor och utslag, huden hos nyfödda, skabb, torr hud och eksem.

Innehåll

Visa innehåll som:
Bedömning av hud, utslag och prickar hos barn

Vanliga hudutslag- och förändringar som är viktiga att känna igen hos barn. Om du är osäker på om hudåkomman är behandlingsbar, remittera så att barnet kan få hjälp med rätt diagnos och behandling.

Födelsemärken

Olika typer av födelsemärken hos barn och hur de ska bedömas.

Hud nyfödda

Översiktssida för texter om huden hos det nyfödda barnet till exempel navelgranulom, Ikterus, nagelbandsinflammation och svullna bröstkörtlar.

Hudsammanväxningar mellan tårna

Definition, symtom, diagnos och behandling för sammanväxningar av huden mellan tårna.

Mollusker

Mollusker självläker utan ärrbildning. Det kan ta allt från några månader till två år. Efter genomgången infektion kan man inte bli smittad igen.

Nässelutslag (urtikaria)

Nässelutslag (urtikaria) är en intensivt kliande hudsjukdom som beror på att den klådframkallande substansen histamin frisätts i huden. Nässelutslag är vanligt hos barn i alla åldrar.

Vätskefyllda blåsor hos nyfödda

Vätskefyllda blåsor hos nyfödda barn, utseende, orsaker och när man ska skriva remiss.

Skabb

Skabb är ett litet, 0,3-0,4 millimeter stort, spindelliknande djur även kallat ett kvalster. Skabbdjuret tar sig in i huden och gör gångar i det yttersta hudlagret där de lägger sina ägg.

Torr hud och eksem

Samlingssida för texter om behandling av torr hud samt om hur man kan förebygga och behandla eksem.

Till toppen av sidan