Hud nyfödda

Erytema toxikum

Erytema toxikum är ett mycket vanligt hudutslag, som försvinner spontant. Behandling är inte nödvändig.

Definition/Symptom


Erytema toxikum är ett mycket vanligt hudutslag som ses hos cirka hälften av alla fullgångna barn oavsett kön och hudtyp. Utslaget försvinner spontant och någon behandling är inte nödvändig.


Symptom


I huden ses rodnande fläckar 1-3 cm i storlek med eller utan centralt belägna papler eller varblåsor (millimeterstora). Hudutslaget uppstår de första levnadsdagarna (vanligast dag 1-4), men kan även debutera 10 dagar efter födelsen. Durationen för varje utslag är cirka 2-3 dagar, men hudutslagen kan komma och gå under flera månader.


Bedömning på BVC


Vid karaktäristiska utslag är hudutslaget lätt att känna igen, och någon ytterligare utredning är inte nödvändig. Om utbredda hudutslag och många varblåsor ska barnet akut bedömas av barnläkare för att utesluta infektion.

Remiss till specialist


Vid osäkerhet om diagnos eller om barnet verkar besvärat remittera till hudläkare eller barnläkare för diagnos.

Diagnos


Klinisk. Vid osäkerhet kan mikroskopi av blåsinnehåll visa eosinofila granulocyter. Bakterieodling för att utesluta infektion.

Behandling


Behövs inte då tillståndet går över av sig själv.


Uppföljning på BVC

Utslaget bör försvinna av sig själv. Om det kvarstår ska annan diagnos övervägas.

Till toppen av sidan