Hud nyfödda

Halvsidig rodnad - Harlequin-fenomen

Halvsidig rodnad förekommer hos cirka 10 procent av alla nyfödda. Fenomenet är ofarligt och övergående.

Definition

Halvsidig rodnad eller Harlequin-fenomen är ett godartat övergående tillstånd där ena sidan av kroppen blir rodnad och den andra sidan är blek. Det förekommer hos ca 10 procent av friska nyfödda barn.

Symtom

Plötslig debut av färgväxling med en skarp gräns i medellinjen där ena sidan av kroppen är blek och den andra sidan av kroppen är rodnad. Tillståndet är helt godartat men kan se dramatiskt ut och oroar ofta vårdnadshavarna.

Färgväxlingen kan utlösas av att barnet läggs i sidoläge med rodnad av den del av kroppen som ligger nedåt. Färgväxlingen bleknar och försvinner vanligtvis inom loppet av 30 sekunder till 20 minuter. Barnet är i övrigt opåverkat. Tillståndet är vanligast mellan 2-5 dygns ålder men förekommer upp till tre veckors ålder.

Orsaken till tillståndet är inte helt klarlagt men bedöms bero på omognad i regleringen av blodgenomströmningen i hudens ytliga blodkärl.

Bedömning på BVC

Informera föräldrarna om diagnosen och om förväntat förlopp.

Remiss till barnläkare

  • Vid osäkerhet om det verkligen rör sig om Harlequin fenomen kan man skicka remiss till barnläkare samt be att föräldrarna tar ett foto på hur det ser ut som de tar med sig till besöket hos barnläkare.
  • Om barnet har en ensidig rodnad som finns där hela tiden ska remiss skickas till barnläkare eller hudläkare för bedömning. Möjliga differentialdiagnoser är kärlmissbildning eller kärltumör.
  • Om tillståndet fortsätter efter 1 månads ålder skickas remiss till barnläkare.

Diagnos

Föräldrarnas beskrivning räcker vanligtvis för att ställa diagnosen.

Behandling

Ingen behandling.  

Till toppen av sidan