Hudfärg hos nyfödda barn

HUD NYFÖDDA

Om hudfärgen på nyfödda barn och orsaker till skiftande färg.

Blek

Generell blekhet. Kan även märkas på slemhinnor.

Orsak

Lågt blodvärde. Infektion. Medfött hjärtfel. Kyla. Hypoglukemi. Plötsliga färgskiftningar med blekhet och eventuell cyanos kan vara symtom på lågt blodsocker.

Åtgärder

Värme och mat. Observera andning, hög frekvens eller låg frekvens och temp, hög eller låg. Bedöm vitalitet!

Till läkare

Kontakt med barnklinik/barnläkare, om barnet inte snabbt blir piggt, är indikationen akut.

 

Högröd

Generellt högröd färg. Ofta lätt cyanos på händer och fötter. Ibland ansträngd andning.

Orsak

Högt Hb och hematokrit (polycytemi). Blodet blir tjockt och flyter sämre om det innehåller onormalt mycket röda blodkroppar.

Åtgärder

Om barnet verkar helt piggt får det ha högröd färg. Hematokrit sjunker snabbt utan åtgärder.

Till läkare

Till barnklinik/barnläkare akut om barnet har ansträngd andning eller mår dåligt på annat sätt.

 

Blå

Central cyanos: Blåaktig hudfärg över hela kroppen, tunga och slemhinnor.
Perifer cyanos: Blåaktig hudfärg på händer, och/eller fingrar, fötter, tår, örsnibbar samt runt munnen.

Orsak

Central cyanos

Hjärtfel. Lungsjukdom. Infektion. Hypoglukemi. Perifer blekhet, förhöjd andningsfrekvens talar starkt för hjärtfel.

Perifer cyanos

Högt Hb. Kyla. Vanligt de första dagarna och i regel inget sjukdomssymtom. Syns ibland mer påtagligt efter måltid.

Åtgärder

Vid perifer cyanos utan andra besvär - värme.

Till läkare

Vid central cyanos och/eller trötthet, matningsvårigheter, hög andningsfrekvens blekhet eller onormala fynd vid hjärt- lungauskultation ska barnet akut till barnklinik/barnläkare.

Till toppen av sidan