Hud nyfödda

Blekhet och cyanos hos nyfödda barn

Om hudfärgen på nyfödda barn och orsaker till skiftande hudfärg.

Det finns ofta oro hos föräldrar över helt friska nyfödda de första dagarna. Samtidigt kan ibland diskreta symtom vara tecken på allvarlig sjukdom som behöver akut sjukhusvård.

Blekhet

En del barn är bleka, andra högröda. Ibland kan man även se Harlequinfenomen, det vill säga att ena halva kroppshalvan är blek och den andra röd. Detta tillstånd är övergående. Måttlig blekhet-röd färg har som isolerat fynd ingen koppling till sjukdom eller lågt Hb.

För att kunna bedöma om blekheten beror på något allvarligt, ska barnet bedömas utifrån

  • allmäntillstånd
  • hur barnet äter
  • andningsfrekvens.

Cyanos

Cyanos är normalt perifert och beror på nyföddas höga Hb. De första dygnen kan cyanos uppträda vid skrik men därefter ska inte skrik framkalla cyanos hos friska barn. Cyanos på tungan kallas central cyanos och är ett allvarligt varningstecken för hjärt/lungsjukdom.

Till läkare

Om blekhet är kopplat till andra symtom bör barnet bedömas på akutmottagning.

Barn med central cyanos skall bedömas på akutmottagning utan fördröjning.

Cyanos vid skrik hos ett barn som är några dagar gammalt bör bedömas på barnmottagning i första hand.

Källhänvisningar

  • Nelson. Textbook of Pediatrics.
  • Rennie & Roberton’s. Textbook of Neonatology. 2016. ChurchillLivingstone: Elsevier; 2012.

Till toppen av sidan