Hud nyfödda

Miliaria

Miliaria är hudförändringar som uppkommer genom att utförsgången i svettkörtlarna i huden blockeras.

Definition

Miliaria är ett vanligt, övergående och godartat tillstånd som orsakas av ocklusion av svettkörtlarnas utförsgångar som uppstår i samband med varma fuktiga miljöer eller vid feber. Hos spädbarn ses två typer av miliaria, miliaria crystallina och miliaria rubra.

Symptom

Både miliaria crystallina och miliaria rubra uppkommer huvudsakligen i tropiska klimat men förekommer även i Sverige. Symtomen är vanligast under första levnadsveckan vilket sannolikt beror på omognad i svettkörtlarnas utförsgångar.

Vid miliaria crystalina ses ytliga 1-2 mm stora blåsor i huden med klart innehåll (svett) vilka kan se ut som små vattendroppar, ibland är underliggande hud rodnad. Blåsorna är mycket tunnväggiga och går lätt sönder vid beröring. Typisk lokalisation är nacke och rygg. Förutom blåsor och ibland omgivande rodnad har barnet inga andra symtom. Blåsorna som kan se ut som små vattendroppar uppstår då barnet är varmt och försvinner ofta om man klär av barnet och undviker tjocka kläder.

Vid miliaria rubra sitter ocklusionen av svettgången något djupare och i huden ses 1-4 mm stora rodnade palper eller papulopustler och omgivande hud är ofta rodnad. Vanliga lokalisationer är panna, axiller, ljumskar och övre delen av bålen men kan också ses på platser som varit täckta av tjocka kläder.

Bedömning på BVC

Välmående barn med hudsymtom som ovan behöver ej remitteras eller följas upp.

Diagnos

Diagnosen ställs genom anamnes och klinisk undersökning. Miliaria har en typisk bild i huden men kan ibland vara svår att skilja från Herpes.

Remiss till barnläkare

Vid osäkerhet gällande om det kan vara herpes bör remiss skrivas för akut bedömning av barnläkare. Spädbarn med miliaria och samtidig allmänpåverkan eller feber av okänd orsak bör också hänvisas till barnläkare för bedömning.

Behandling

Ingen behandling krävs. Avklädning eller åtgärdande av överhettning kan minska symtomen i huden.

Källhänvisningar

  • Eichenfield LF, Frieden IJ, Mathes EF, Zaenglein AL. Neonatal and infant dermatology. Third edition / ed. xiii, 553 pages p..

Till toppen av sidan