Navelinfektion

HUD NYFÖDDA

När naveln fälls är det viktigt att hålla naveln och området runt den torr. Om det blir infektion krävs åtgärder.

Naveln fälls i genomsnitt vid 6-11 dagars ålder. Det viktigaste är att naveln och området runt om hålls torra.

Åtgärder

Smetig navel tvättas ren med tvål och vatten, torkas sedan torr och luftas. Vid infektion kan även klorhexidinlösning användas 1-2 gånger dagligen.

Till läkare

Rodnad av och runt naveln, eventuellt allmänpåverkan och feber. Remitteras akut till barnläkare. Risk för omfalit, sepsis.

Naveldropp

Sekret från naveln som inte försvinner på sedvanlig behandling. Orsaken kan vara kvarstående rester av gångar (omfalomesentericus respektive urachus) från fostertiden.

Till läkare

Dessa barn ska remitteras till barnkirurg

 

Till toppen av sidan