Hudsammanväxningar mellan tårna

HUD

Barn med hudsammanväxningar mellan tårna lär sig gå i normal tid. Tillståndet är bara förknippat med kosmetiska besvär.

Det finns alla grader av sammanväxning från att ett par tår är sammanvuxna till att samtliga tår hänger ihop med hud- och mjukdelsbryggor fram till tåtopparna.

Tårnas funktion påverkas inte. Barn med hudsammanväxningar mellan tårna lär sig gå i normal tid, kan gå, springa, hoppa och leka som andra barn och syssla med vilken idrott som helst. Tillståndet är bara förknippat med kosmetiska besvär.

En del barn och föräldrar önskar att få hud- och mjukdelsbryggan opererad, men detta kan man avråda från eftersom ingreppet är tekniskt ganska besvärligt och har en tendens att ge ett kliande ärr samt att ärret skrumpnar, vilket gör att det kosmetiska resultatet ändå inte blir tillfredsställande. Operation medför också risk för snedväxt av tårna och att operationsområdet för all framtid blir känsligt med ökad risk för eksem och svampinfektion. Dessutom är det snarare så att operationen kan leda till ett sämre slutresultat från funktionssynpunkt.

Till toppen av sidan