Referenser - Petechier

    • Kleberg A. I Omvårdnad av det nyfödda barnet, amiljecentrerad utvecklingsstödjande vård enligt NIDCAP. s41-90. Studentlitteratur; 2013.
    • Sedin G, Ågren J. Neonatologi. Studentlitteratur; 2008.
    • Hanséus K, Lagercrantz H, Lindberg T (red). Barnmedicin. Studentlitteratur; 2012.
    • Norgren S, Ludvigsson J, Norman M. Akut pediatrik. Liber; 2010.
    Till toppen av sidan