Hud

Skabb

Skabb ger besvärlig klåda särskilt nattetid. Barnet, hela familjen och andra som lever nära barnet, ska behandlas samtidigt.

Orsak

Skabb är ett litet, 0,3-0,4 millimeter stort, spindelliknande djur även kallat ett kvalster. Skabbdjuret tar sig in i huden och gör gångar i det yttersta hudlagret där de lägger sina ägg.

Incidensen varierar i Europa mellan 30-300 per 100,000 personår. Uppskattningsvis insjuknar några procent av barnen i utvecklingsländer varje år (1).

Inkubationstid

Inkubationstiden är 2-10 veckor, vanligen 3-6 veckor.

Symtom och förlopp

Besvärlig klåda särskilt nattetid. Det går att se rivmärken och ofta eksemlika, sekundärinfekterade hudförändringar på barnet. Rivmärkerna hittas särskilt kring navel, på bålen, kring handleder, ljumskar eller fotsulor men också i ansiktet och på skalpen.

Viktiga differentialdiagnoser hos små barn är atopiskt eksem och impetigo (1).

Smittsamhet

Skabb smittar genom direktkontakt.

Skabb smittar från människa till människa vid längre hudkontakt till exempel inom familj om man delar säng eller kläder. Skabb hör inte samman med dålig hygien.

Skabb hos djur smittar inte till människa.

Diagnos

Sjukdomen ska misstänkas när en person och eventuellt anhöriga i samma boende får en svår, ofta sömnstörande, generell klåda och samtidigt utslag. Utslagen är ospecifika och finns på alla kroppsdelar där skabbgångar uppstår. Hos småbarn finns ofta utslag på ansikte, huvud och hals.

Fråga om klåda hos familjemedlem. Inspektera utslag och leta efter skabbgångar.

Diagnos ska säkerställas genom identifikation av skabbdjuret (1). Med förstoringsglas eller mikroskop kan man i bästa fall upptäcka 5-10 mm långa och 0,5 mm breda gångar i huden med skabbdjuret som en svart punkt i ena änden. Detta görs vanligen på vårdcentralen men ibland kan remiss till hudmottagning behövas.

Behandling

Barnet, hela familjen och andra som lever nära barnet, behandlas samtidigt med kutan emulsion Tenutex (2) som köps receptfritt på apotek. Kroppen smörjs in med Tenutex (barn <1 år även i huvudet) som får sitta kvar i 24 timmar. För förnyad behandling krävs att levande kvalster påvisas.

Åter till förskola

Barnet ska vara hemma under det dygn som behandlingen pågår. Efter det kan barnet gå i förskola som vanligt.

Förskolan bör få information om att barnet har fått skabb, så att de kan ge information till andra föräldrar att vara uppmärksamma på symtom.

Till toppen av sidan