Infekterade eksem

TORR HUD OCH EKSEM

En tillfällig försämring av eksemet beror ofta på att det blivit infekterat. Ett infekterat eksem är ofta fuktande med gulaktig vätska.

Åtgärder

Ett bakteriedödande läkemedel bör användas förutom kortisonsalvan under en till två veckor. Undvik lokal behandling med antibiotika i krämform vid sekundärinfekterade eksem. Ge peroral behandling istället, men bara om det rör sig om spridd sårinfektion i eksemen. Förstahandsval är flukloxacillin (Heracillin) eller cefadroxil. Vid penicillinallergi ges klindamycin (Dalacin).

Till läkare

Vid utbredda eller svårläkta infekterade eksem.

Till toppen av sidan