Sned näsa

HUVUD

Om sned näsa och orsaker hos barn.

Olikstora näsöppningar. Nästippen känns ostadig när man trycker på den. Om luxation lämnas utan åtgärd finns risk att ena näsgången blir trängre än den annars skulle ha blivit.

Orsaker

Luxation av näsbrosket vid förlossningen.

Till läkare

Till öron-näs- och halsläkare inom några dygn.

Till toppen av sidan