Allmän smittguide

INFEKTIONER

Riktlinjer finns för varje särskild infektion. Särskilt vid magsjuka och svinkoppor är god handhygien viktigt.

Ett stort problem är att flera sjukdomar smittar innan barnet har fått tydliga symtom, virus eller bakterien ligger ofta ett steg före. Några sjukdomar kan smitta något dygn efteråt även om barnet är symtomfritt. Det lönar sig ändå alltid att öka hygienen i familjen när vuxna eller barn är infekterade.

Ett av de bästa sätten att minska smittspridning är att tvätta händerna ofta, till exempel efter toalettbesök. Föräldrar, förskollärare och andra vuxna bör vara bra förebilder.

Särskilt vid magsjuka och svinkoppor är god handhygien viktigt. Använd gärna engångsnäsdukar när någon i familjen har snuva. Tvätta snuttefilt, gosedjur och använda leksaker efter infektionen.

I förskola och skola är flytande tvål och engångshanddukar att rekommendera, liksom engångshandskar och handdesinfektionsmedel vid blöjbyte.

När kan barnet gå tillbaka till förskolan?

Riktlinjer finns för varje särskild infektion, men allmänt sett är det viktigaste att barnet är så piggt att han eller hon orkar med en dag i förskolan eller skolan. Förälder eller annan vårdnadshavare som är tveksam bör kontakta förskolan och/eller skolan.

Samtal om smitta inom barnhälovården

Inkubationstid
Inkubationstid är den tid som går efter det man har blivit smittad tills sjukdomen bryter ut.

Kontaktsmitta
Kontaktsmitta är direkt kontakt antingen med den sjuke eller med föremål som den sjuke har tagit i, snutit sig i, till exempel handdukar, näsdukar, snuttefilt, gosedjur och leksaker.

Droppsmitta
Smittämnet finns i små droppar som kommer från den sjuke när han eller hon hostar eller nyser. Dropparna svävar i luften och sprider sjukdomen vidare.

Luftburen smitta
Luftburen smitta innebär att smittämnet finns svävande i luften och följer luftströmmen även mellan olika rum.(exempel:Vattkoppor)

Tvätta händerna med 10-10-tvätta-torka-metoden

  • Tvåla in händerna.
  • Gnid in tvållöddret så länge som det tar att räkna till tio i lugn takt- hela händerna tvålas in, även fingertoppar och mellan fingrarna.
  • Skölj av tvållöddret under rinnande vatten så lång tid som det tar att räkna till tio i lugn takt.
  • Torka händerna med pappershanddukar så att de blir torra.
  • Gnid vid behov in händerna i mjukgörande kräm efter tvättproceduren.

 

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan