Höstblåsor, tidigare hand-fot-munsjukdom

INFEKTIONER

Om orsak, inkubationstid, behandling, smittsamhet, symtom och förlopp vid höstblåsor.

Orsak


Coxsackievirus

Inkubationstid


5 dagar (2-7)

Symtom och förlopp


Blåsor i munhålan och på händer och fötter. Ibland feber och eventuellt illamående.

Mottaglighet


Framför allt barn, oftast sensommar och höst.

Smittsamhet/immunitet


Hög smittsamhet, ofta epidemier. Troligen långvarig immunitet.

Profylax och behandling


Eventuellt smärtlindring om ont i munhålan.

Åter till förskola

När barnet är feberfritt och orkar.

Till toppen av sidan