Ögon och synundersökning av barn 1-3 månader

SOMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Vid första ordinarie läkarbesöket på BVC bör barnet undersökas med avseende på fixationsförmåga, nystagmus eller grumling i pupiller eller media.

Inspektion


Vid inspektion på BB och BVC bör man vara observant på följande: Titta speciellt efter om hornhinnan är större än normalt (12 mm i diameter eller mer) och om den är disig (kongenitalt glaukom).

Vid första ordinarie läkarbesöket på BVC bör barnet undersökas med avseende på fixationsförmåga, nystagmus eller grumling i pupiller eller media. Ögonspegel bör användas. Om barnet inte vill öppna ögonen, lyft upp barnet och för det fram och tillbaka i sidled så öppnar det i regel ögonen.

Vid varje tillfälle när föräldrar tar upp frågor eller oroar sig för barns ögon/syn bör undersökning om skelning utföras!

Före 2-3 månaders ålder har spädbarn svårt att ställa in ögonen rätt. En påtaglig skelning dessförinnan är ändå anmärkningsvärd och ska föranleda remiss till ögonklinik. Orsaken kan vara en tumör eller katarakt.

Undersökning av fixation och nystagmus


Kontrollera att barnet fixerar föremål och att man får en bra blickkontakt. Hör efter att föräldrarna också upplever bra blickkontakt och att de får ett svarsleende. Iaktta om nystagmus (ögondarr) föreligger.

Läs mer i Rikshandboken om Nystagmus

Undersökning av röd reflex i genomfallande ljus


Använd oftalmoskop. Lys på ögonen för att se om reflexen är röd (hos mörkhyade barn kan reflexen vara något mörkare röd). Vid grå, vit, gul eller avsaknad av reflex - misstanke om katarakt (grå starr, oftast medfödd) eller tumör.

 

Fynd  Avvikelse kan bero på Åtgärd
Olikstora pupiller Medfött glaukom, tumör, mm. Till ögonläkare omedelbart
Påtaglig skelning  Tumör eller katarakt  
Remiss till ögonläkare
Asymmetrisk ljusreflex i hornhinnan Skelning  
Ögonlocken inte normala Ptos, tumör Remiss till ögonläkare
Återreflex i pupillen
Inte röd och olika bilateralt
Grumlig hornhinna - glaukom
Förtätning, katarakt, mm.
 
Kladdiga ögon Neonatal konjunktivit  
Rött öga utan varighet Neonatal konjunktivit  
Nystagmus (ögondarr) Synnedsättning Remiss till ögonläkare

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan