Blodig flytning

URO-GENITALT

Om orsaker och åtgärder vid blodig flytning.

Blodtillblandad flytning från vagina.

Slemsekretionen kan vara riklig. Den kan ibland vara lätt blodblandad utan att det betyder något. Fenomenet är helt oskyldigt och upphör inom några dagar.


Orsaker


Hormonell påverkan.


Åtgärder


Ingen.

Till toppen av sidan