Testikel saknas

URO-GENITALT

Om åtgärder när testikel saknas och när barnets ska till läkare.

För alla

För alla vid behov

För alla

Testiklar undersöks på alla pojkar vid läkarbesök i ordinarie programmet.

För alla vid behov

Pojkar som haft retentio vid födelsen men där testikeln spontant vandrat ner första månaderna och pojkar med retraktila testiklar kontrolleras vid årliga läkarbesök på BVC.

För alla vid behov

Pojkar som vid 6 månaders ålder har testikel som inte kan fås ner i pungen eller som snabbt fjädrar upp igen remitteras vid 6 månaders ålder eller genast vid senare fynd.

Vid födelsen har 3-5% av pojkarna retentio testis, vid 3-6 månaders ålder endast 1-2 %.

Testiklarnas läge bör kontrolleras vid alla ordinarie kroppsundersökningar inom barnhälsovården.

Om retention föreligger bör operation ske före 12 månaders ålder. Hormonbehandling, som tidigare prövats för att få testiklar att vandra ner, är inte längre aktuell.

Åtgärder

Inspektera pungen, asymmetri kan bero på retentio testis. Palpera och notera om testikeln saknas i pung eller ljumskkanal. Om testikeln inte finns i pungen, ”mjölka” försiktigt med varma händer – testikeln kan vara uppdragen på grund av kyla, blyghet eller rädsla.

Om någon eller båda testiklarna inte hittas rekommenderas bimanuell palpation med pojken liggande: Tryck med fyra fingrar lätt mot bukväggen ovanför ljumskkanalen. Om testikeln finns där försök föra den ned så långt som möjligt i pungen. Håll kvar testikeln där med den andra handen någon minut. Om testikeln ligger kvar långt ned i pungen är fyndet normalt men om den snabbt åker upp igen är det misstänkt patologiskt (1).

Vid osäkert fynd och om pojken är rädd eller besvärad kan man be föräldrarna ta reda på om testiklarna syns eller känns, när pojken badar eller duschar varmt hemma i lugn och ro.

Till läkare

Retentio testis

De som vid 5-6 månaders ålder har någon testikel som inte kan palperas eller inte kan dras ner i pungen och stanna kvar där en stund, ska remitteras till en i ämnet kunnig och intresserad kirurg, urolog eller barnläkare. Äldre barn remitteras genast vid sådant fynd.

Pojkar som haft retention vid födelsen, men där testikeln spontant vandrat ner första månaderna ska kontrolleras årligen av läkare (gärna på BVC) eftersom ungefär en fjärdedel vandrar upp igen och då ska remitteras såsom ovan beskrivits.

Visa för föräldrarna hur de hemma kan kontrollera om testiklarna finns i pungen. Föreslå dem att göra detta några gånger om året och höra av sig till BVC om de inte längre hittar dem eller har andra frågor.

Retraktil testikel

Efter 6-12 månaders ålder gör cremasterreflexen att testiklarna ofta ligger högt när man skall undersöka. Om testikeln går att föra ner i pungen men genast fjädrar upp igen bedöms det som retentio och ska remitteras vidare.

Om testikeln lätt går att föra ner i pungen och stannar kvar behövs inga speciella kontroller.

Om man bara med viss möda (pojken huksittande eller liggande, varma undersökningsfingrar m m) kan föra ner testikeln bör även dessa pojkar kontrolleras årligen under förskoletiden på grund av risken för återuppvandring. Även dessa föräldrar bör föreslås att kontrollera testiklarna hemma några gånger om året.

 

Indikation och tidpunkt för remiss
Fynd Ålder vid remiss
Testiklar saknas helt på båda sidor. Neonatalt eller vid senare fynd.
Testiklar kan inte fås ned ur ljumsken + ovanligt liten penis eller annan avvikelse. Neonatalt eller vid senare fynd.
Testikel kan inte fås ned i pungens botten eller fjädrar snabbt upp igen. Vid 5-6 månader eller vid senare fynd.
Osäkert fynd vid upprepad kontroll. Vid 5-6 månader eller vid senare fynd.

 

Till toppen av sidan