Testikelsvullnad och ömhet

URO-GENITALT

Till läkare

Akut
Resistenser i skrotum av oklar natur liksom svullnad, ömhet eller missfärgning av och i pungen ska alltid remitteras akut till kirurg.

Till toppen av sidan