Om Rikshandboken i barnhälsovård

Ny struktur för innehåll om vaccination

Vi har grupperat texterna under ämnet Vaccination för att göra det lättare att få översikt.

I den senaste användarundersökningen i februari 2023 kom det fram att det var svårt att få en överblick över innehållet under ämnet Vaccination. 

Med syfte att göra det lättare att hitta innehållet  har vi grupperat innehållet i flera grupper av texter som hör ihop ämnesmässigt. Till exempel vanliga frågor och svar om vacciner från föräldrar, testa- dina-kunskaper, vacciner som inte ingår i programmet samt texter som handlar om riktlinjer för vaccination såsom injektionstekniker, behörighet och dokumentation.

Vi hoppas att det kommer att bli lättare att hitta nu. Alla länkar är omdirigerade så inga länkar ska sluta att fungera. Välkommen  att höra av dig om något inte fungerar.

redaktionen@rikshandboken-bhv.se 

Till toppen av sidan