Tillgänglighetsutlåtande Rikshandboken i barnhälsovård

OM RIKSHANDBOKEN I BARNHÄLSOVÅRD

Innehållet på Rikshandboken i barnhälsovård ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av våra besökare. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

När du använder Rikshandboken i barnhälsovård behövs ingen app, eftersom webbsidan anpassas automatiskt till skärmstorleken genom en responsiv design, oavsett om du använder dator, mobil eller surfplatta. Du kan förslagsvis lägga till webbadressen som favorit på din skärm eller på ditt skrivbord. 

Allt vårt faktainnehåll följer en kvalitetssäkrad arbetsprocess för att säkerställa att det är både tillgängligt och korrekt.

Lyssna

Du som har svårt att ta till dig text kan lyssna på innehållet genom att använda funktionen Talande webb. Det innebär bland annat att du kan få innehållet på sidorna upplästa. Funktionen fungerar också bra för dig med synnedsättning. Starta funktionen genom att klicka på symbolen Lyssna högst upp till höger på sidan. 

Anpassa sidorna

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra i inställningarna i din webbläsare. I de flesta webbläsare gör du det genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Om inte det fungerar kan du hitta alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Webbläsare

För att kunna använda Rikshandboken i barnhälsovård optimalt rekommenderas att du använder en nyare webbläsare än Internet Explorer (IE). Använd till exempel MS Edge eller Google Chrome.

Teknisk support

Behöver du teknisk support kontaktar du i första hand din lokala IT-avdelning. Om din lokala IT-avdelning inte kan lösa problemet kan du kontakta Inera Kundservice, läs mer på www.inera.se

Brister i tillgänglighet

Den nivå av tillgänglighet som Rikshandboken i barnhälsovård minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1. Vi arbetar med att åtgärda bristerna:

  • Kontrasten mot bakgrunden i vissa texter är ibland otillräcklig.
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar fortlöpande med att se över dessa.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom att mejla redaktionen@rikshandboken-bhv.se

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver att kunna kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. 

Läs mer: Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

 

Till toppen av sidan