Psykomotorisk utveckling i olika åldrar

Psykomotorisk utveckling 4 veckor

Anamnes, observation, avvikelser och åtgärder för barn 4 veckor.

Ålder 4 veckor
Moment Bedömning av
Utförande Avvikelse Åtgärd
Rör armar och ben liksidigt Grovmotorik Iaktta barnet avklätt Asymmetri, slapphet Remiss barnläkare
Fixerar och följer boll med blicken Kommunikation,
seende
För liten röd boll ca. 20 cm framför barnets ansikte Fixerar inte, följer inte med blicken Snar uppföljande undersökning
Om kvarstående avvikelse:
Remiss till Ögonläkare/Barnläkare

Anamnes/Observation

  • Föräldrars egna frågor eller funderingar.
  • Samspel/kommunikation förälder och barn.
  • Samspel/kommunikation barn och BHV-personal.

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan