Barns fysiska tillväxt

Bedömning av barns tillväxt

Om kortvuxenhet, långvuxenhet, huvudomfång, bristande viktökning och riktlinjer för remittering vid avvikelser från tillväxtkurvan.

Undernäring kan förekomma även i Sverige, till exempel om barnet får otillräckligt sammansatt kost som kanske passar föräldrarna, men inte barnet. Ibland har föräldrarna uteslutit födoämnen på grund av rädsla för allergier eller av etiska och ideologiska skäl. Det kan också handla om att barnets förälder själv har en ätstörning.

Det kan också handla om att barnet har särskilda matpreferenser eller allmän ovilja att äta och att familjen lägger mycket tid på att få i barnet mat.

Läs mer på Rikshandboken om Ätsvårigheter/matproblem

Ibland bidrar hälso- och sjukvård till att skapa oro genom att väga och mäta för ofta och att fokusera den nyblivna föräldern på hur många gram barnet borde gå upp.

Underviktiga barn med BMI <-2 SD har svårigheter att hålla en normal tillväxt och tappar ofta i längd på grund av undernäring. ISO-BMI 17 (WHO "thinness" grad 2), är en ännu något lägre gräns och motsvarar jämfört med svenska tillväxtfrekvenser ungefär BMI -2,5 SD.

Läs mer på Rikshandboken om Tillväxtdiagram

När ska man skriva remiss till barnläkare?

Tillväxtstandardkurva för barn enligt WHO. Illustration.

När ska man skriva remiss till barnläkare?

  • Vid en tydlig acceleration på huvudomfångskurvan vid upprepade mätningar (1/vecka)
  • Minskad tillväxt av huvudomfånget med klar sänkning i positionen på kurvan
  • Om en tydlig asymmetri av huvudformen (tidig suturslutning)

Till toppen av sidan