Anafylaxi - kortversion

VACCINATION

Symtom

 • Urtikaria
 • Svullnad i ansikte
 • Andnöd
 • Hypotension
 • Allmänpåverkan
 • Kraftiga buksmärtor/kräkningar.

Åtgärder vid anafylaxi grad 1-3 hos barn under 6 år

 • Lägg barnet ner och höj fotändan. Om barnet fr.a. är andningspåverkat, låt ligga eller sitta i förälders knä i den position det föredrar.
 • Ge omedelbart adrenalin.
 • Kontrollera andning och cirkulation. Ge syrgas om detta finns.
 • Vid astma, behandla bronkobstruktion.
 • Larma 112.
 • Ge antihistamin och kortison p.o. om barnet kan svälja säkert.
 • Förbered ambulanstransport.
 • Vid livlöshet, återuppliva enligt handlingsplan för S-HLR Barn.
 • Sätt om möjligt intravenös infart, ge vätskebolus NaCl eller Ringer-Acetat 20ml/kg
 • Kontrollera blodtrycket fortlöpande.
Adrenalin (SFFA Anafylaxi 2015)
Intramuskulärt i låret
Effekt inom 5 minuter. Upprepa vid behov var 10:e minut.
Vikt Autoinjektor Adrenalin 1 mg/ml
<20 kg 0,15 mg
0,01 mg/kg
≥20 kg 0,3 mg (2 st 0,15 mg)
Antihistamin
Preparat Dosering Anmärkning
Aerius, tabl. 2,5 mg
alt. lösning 0,5 mg/ml
2,5 mg (1 tabl alt. 5 ml) Effekt inom 60 min.
Kortison
Preparat Dosering Anmärkning
Betapred tabl 0,5 mg, per os 3 mg (6 tabl) lösta i vatten Effekt efter 2-3 tim

Delegering

Sjuksköterska:

Får enligt delegering ge läkemedel enligt detta PM.

Läkare:

Verksamhetchef:

Datum:

Giltigt till:

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan