Vaccination

Anafylaxi på BVC - akuta åtgärder

Vidta följande åtgärder vid anafylaxi grad 1-3:

  • Lägg barnet ner och höj fotändan. Om barnet framför allt är andningspåverkat, låt barnet vara i förälders knä i den position hen föredrar.
  • Ge omedelbart adrenalin, intramuskulärt i låret. Upprepa var tionde minut vid behov.
  • Kontrollera andning och cirkulation. Ge syrgas om detta finns.
  • Larma 112
  • Ge antihistamin och kortison per os om barnet kan svälja säkert.
  • Fortsätt kontrollera barnet tills ambulanspersonal anländer.
Adrenalin Autoinjektor Adrenalin 1 mg/ml
<20 kg 0,15 mg i.m. 0,01 mg/kg i.m.
≥20 kg 0,3 mg i.m.(2 st 0,15 mg) 0,01 mg/kg i.m.
Antihistamin Dosering Anmärkning
Desloratadin, tabl. 2,5 mg p.o. alt. lösning 0,5 mg/ml 2,5 mg (1 tabl alt. 5 ml) p.o. Effekt inom 60 min
Kortison Dosering Anmärkning
Betapred tabl 0,5 mg, p.o. 3 mg (6 tabl) lösta i vatten p.o. Effekt efter 2-3 tim

 

Till toppen av sidan