Referenser - Allmänna barnvaccinationsprogrammet

  1. Petralli JK, Merigan TC, Wilbur JR. Action of endogenous interferon against vaccinia infection in children. Lancet. 1965;286(7409):401-405.
  2. Public Health England. Revised recommendations for the administration of more than one live vaccine. 2015.

Källhänvisningar

Till toppen av sidan