Vaccination

Behörighet för sjuksköterskor som ordinerar vaccinationer

Om barnhälsovårdens ansvar angående ordination och medicinska bedömningar i samband med vaccinationer av barn.

Till toppen av sidan