Därför vaccineras barn

VACCINATION

Om vaccinets syfte och effekt och vad som krävs för att skydda barn från allvarliga sjukdomar.

Skydd mot allvarliga sjukdomar

I Sverige rekommenderas och erbjuds gratis vaccination till alla barn med säkra och effektiva vacciner riktade mot allvarliga och smittsamma sjukdomar,  som kan ge allvarliga följdsjukdomar om barn skulle få dem.

Målet med en vaccination är att ge den enskilda individen skydd mot en viss infektion (ge immunitet) och förhindra att smitta överförs till andra.

Levnadsförhållandena avgörande för infektionssjukdomar

Näringsstatus och trångboddhet liksom vatten- och livsmedelshygien spelar stor roll både för förekomst av infektionssjukdomar och för hur en befolkning kan klara av sjukdomarna. Så länge alla har tillgång till goda levnadsförhållanden och vaccinationer kan antalet som blir sjuka begränsas och få personer drabbas då av komplikationer av infektionerna.

Om hygienförhållandena skulle försämras som i en kris eller krigssituation och/eller vaccinationer skulle upphöra skulle vårt land snabbt drabbas av svåra epidemier med såväl bestående handikapp som dödsfall som följd.

Den stora rörligheten mellan länder genom handel, turistresor och migration innebär en risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

Täckningsgraden viktig

Vissa individer kan ej erhålla skydd genom vaccination på grund av sjukdom vid vilken vaccination är kontraindicerad eller på grund av allergi mot vacccinkomponent. Dessa individer kan endast skyddas från sjukdom genom att täckningsgraden för vaccination är hög bland övriga befolkningen så att spridningen av smittsamma sjukdomar begränsas.

För att behålla ett bra skydd måste vaccinationerna fortsätta även sedan en sjukdom försvunnit från landet och fortsätta ända tills sjukdomen helt har försvunnit det vill säga är utrotad i hela världen. Hittills är smittkoppor den enda infektionssjukdom som helt utrotats (1979).

Tveksamhet till vaccination

Vaccination av barn är den mest framgångsrika medicinska insatsen som gjorts för folkhälsan. Kritiska röster mot vaccinationer har alltid funnits. Orsakerna till rädsla för och tveksamhet till vaccinationer varierar mellan olika länder/grupper och över tid. Säkert är att de allmänna vaccinationernas fördelar vida överträffar deras möjliga nackdelar.

Till toppen av sidan