Vaccination

Testa dina kunskaper - Vaccinationer

Här kan du testa dina kunskaper angående vaccinationer. Fler än ett alternativ kan vara rätt.

Difteri går under många olika beteckningar. Vilket av följande alternativ syftar på något annat än difteri?
Blir man immun mot stelkramp efter genomgången infektion?
Vilka av följande barn bör erbjudas BCG-vaccin?
Vilka av följande alternativ ingår i rutinhandläggningen av barn till mödrar med Hepatit B smitta?
Vilka av nedanstående alternativ kan orsaka ett falskt negativt eller falskt för svagt TST-svar?
Hur smittar polio?
Vilka av följande åtgärder ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning av kikhosta och som BVC kan bidra till för att minska smittspridning?
Vilka vaccin, av de som erbjuds på BVC, är levande, försvagade vaccin?
Vilka vaccin kan, ur ett immunologiskt perspektiv, ges samtidigt?
Vilket av nedanstående påståenden stämmer gällande vaccination mot Tuberkulos?
Inför varje vaccination ska vaccinatör ta ställning till och utesluta eventuell kontraindikation. När ska vaccination generellt skjutas upp?
Efter MPR-vaccination kan barnet få biverkningar. Vilka vanliga biverkningar informerar du vårdnadshavare om?
Vad behöver du tänka på inför tidig vaccination med MPR, före 18 månaders ålder?
Pneumokockvaccination ges för att skydda barnet mot invasiv pneumokocksjukdom, vilket är vanligast före två års ålder. Hur gör du för att komplettera denna vaccination hos ett ovaccinerat barn som är mellan 12 och 24 månader?
I vilken/vilka åldrar ingår Heamophilus influenzae typ B (Hib) vaccin till barn?
I din planering inför vaccinationstillfället tänker du igenom hur vaccinationen kan ges så smärtfritt som möjligt för barnet. Vem eller vilka omfattar de strategier du förbereder för?
Du ska vaccinera Kalle 5 månader. Vilka strategier för smärtlindring är enkla och användbara för de flesta barn?
I vilken ålder är det för sent att påbörja grundvaccination för ett barn?
Vilka av dessa påståenden om hur vaccin fungerar stämmer?
Jag är ny sjuksköterska inom barnhälsovården och känner mig osäker på hur olika vaccinationer kan kombineras. För att få kännedom om detta läser jag olika vägledningsdokument exempelvis:
Jag har själv som BHV-sjuksköterska inte möjlighet att vaccinera det inbokade barnet på 5 månader på grund av ett akut hembesök. Min kollega på vårdcentralen som är grundutbildad sjuksköterska har däremot möjlighet. Hur ska vi förhålla oss, så att min kollega får ge vaccinationen?
Vilka uppgifter ska du dokumentera i journalen för korrekt överföring till det nationella vaccinationsregistret från ert journalsystem?
Samtliga barn upp till 18 års ålder, även asylsökande och barn som vistas i landet utan tillstånd, som inte har vaccinerats enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2019:17), ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet. Vad kan du ta hjälp av när du ska kartlägga ett barns vaccinationsstatus?
När måste det för behörig sjuksköterska finnas läkarordination vid vaccination inom barnvaccinationsprogrammet?
Vid vilka medicinska tillstånd är det kontraindicerat att ge rotavirusvaccin?
Invagination av tarmen är en mycket sällsynt biverkan efter rotavirusvaccination, hur barn reagerar är olika. Vilka symtom kan vara tecken på tarminvagination?
Efter vilken ålder får dos 1 av rotavirusvaccinet inte ges till barnet?
Till toppen av sidan