Tidigare vaccinationsprogram

VACCINATION

Scheman över tidigare vaccinationsprogram; vilket år de infördes, upphörde och eventuellt återinfördes.

Ojämn spridning av vaccinationer

Många vaccinationer infördes inte samtidigt i hela landet trots centrala rekommendationer. Detta är särskilt tydligt vad gäller difteri och tetanus där vaccination trots rekommendationer under 1940-talet inte fick allmän spridning förrän i mitten av 1950-talet. Vaccinationen mot enbart mässling under 1970-talet fick ett ojämnt genomslag med mycket stora lokala variationer.

Vaccinationerna mot polio och senare mässling-påssjuka-röda hund, hemophilus influenzae typ b och det nya acellulära kikhostevaccinet slog alla igenom inom ett års tid.

Difteri och Tetanus

Difteri + Tetanus
Program Infördes Upphörde Nuvarande program Gäller sedan
3-12 månader
3 doser
1940-talet, (difteri) 1986 3, 5, 12 månader 1986
Dos 4: 7-8 år  1965 1977    
Dos 4: 10 år 1977  2007  (barn födda till och med 2001)  
Dos 4: 5-6 år
Dos 5: 14-16 år
2007
 
2016    
Dos 4: 5 år
Dos 5: åk 8-9
 2016   Dos 4: 5 år
Dos 5: åk 8-9
 2016

 

Hib och pneumokocker

Haemophilus influenzae B
 Program  Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan
3-12 mån
3 doser
 1992   3, 5, 12 mån 1992
Tillägg 2016: Kompletteras fram till 6-års ålder  2016   Kompletteras fram till 6-års ålder  2016

 

Pneumokocker
Program Infördes Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
3-12 mån
3 doser Konjugatvaccin
2009   3, 5, 12 mån  2009 
Kompletteras fram till 6-års ålder  2016   Kompletteras fram till 6-års ålder 2016
Efter 2 års ålder
Konjugatvaccin/
Polysackaridvaccin
1994   Riskgrupper 1994

Hepatit B och pertussis

Hepatit B
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
0-1 år eller senare 
3 doser (4 om smittad mor)
1996    Riskgrupper  1996 

 

Pertussis
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Helcellsvaccin
3-6 mån, 3 doser
1950-talet  1979     
Acellulärt vaccin
3-12 mån, 3 doser
1996   3, 5, 12 mån 1996 
Acellulärt vaccin
Dos 4: 10 år
2005   (barn födda t.o.m. 2001  
Acellulärt vaccin
Dos 4: 5-6 år
Dos 5: 14-16 år
2007  2016 5-6 och 14-16 år, barn födda
från 2002
 
Acellulärt vaccin
Dos 4: 5 år
Dos 5: åk 8-9
 2016   Acellulärt vaccin
Dos 4: 5 år
Dos 5: åk 8-9
 2016

Mässling, påssjuka och röda hund

Mässling
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
18 mån - 12 år, 1 dos, (låg vaccinationstäckning) 1971  1982  Se MPR  Se MPR 

 

Röda hund
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
12 år flickor, 1 dos 1974  1982  Se MPR  Se MPR 

 

Mässling, Påssjuka, Röda hund (MPR)
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
18 mån, dos 1 1982   18 mån  1982 
12 år, dos 2 1982 2007 (barn födda t.o.m. 2001)  
6-8 år, dos 2 2007 2016 6-8 år
barn födda från 2002
 
Åk 1-2, dos 2 2016    Åk 1-2, dos 2 2016

Polio och HPV

Polio 
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
9-18 mån
3 doser
1957    3, 5, 12 mån  1986 
Dos 4: 7-8 år 1957 1977    
Dos 4: 5-6 år 1977  2016 5-6 år  
Dos 4: 5 år 2016   5 år 2016
Humant pappillomvirus (HPV)
Program Infördes Upphörde Nuvarande program Gäller sedan
10 - 12 år
3 doser
flickor födda 1999
och senare
2010
(kom igång
2011/12)
2014 (3 doser) 2 doser
(flickor äldre än 13 år
3 doser)
2015

Tuberkulos och smittkoppor

Tuberkulos 
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Nyfödda, 1 dos 1940-talet  1975  Riskgrupper  1986
14-15 år med negativt
tuberkulintest, 1 dos
1940-talet 1986    

 

Smittkoppor
Program Infördes  Upphörde  Nuvarande program  Gäller sedan 
Spädbarn och småbarn 1816  1976     

Ordinarie vaccinationsschema för barn födda 1986-2001

 Ålder Difteri, Tetanus,
Pertussis,
Polio och Hib
Mässling, Påssjuka,
Röda hund
Tuberkulos (BCG)  Hepatit B 
 Nyfödda     Till riskgrupper.
Normalt efter 6 månader.
Vid påtaglig risk
vaccination från första levnadsdagarna   
Till riskgrupper.
Från 0 år och uppåt  
 3 mån I  
 5-6 mån II  
11-12 mån III  
18 mån   I    
5-6 år Polio      
10 år Difteri Tetanus Pertussis IV      
12 år   II    

Hemophilus influenzae från 1992; Pertussis från 1996 med dos 4 från 2005. Hepatit-B från 1996.

Till toppen av sidan