Vaccination

Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet - översikt

Vaccinernas egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Innehåll

Visa innehåll som:
Kombinationsvaccin mot sex sjukdomar

Det sexvalenta kombinationsvaccinet som används i det svenska barnvaccinationsprogrammet är ett icke-levande vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B.

Kombinationsvaccin mot fyra sjukdomar

Det fyrvalenta kombinationsvaccinet som används i det svenska barnvaccinationsprogrammet är ett icke-levande vaccin som består av en färdigblandad lösning med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Polio monovalent vaccin

Poliovaccinets egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Haemophilus influenzae typ B (Hib) monovalent vaccin

Hib-vaccinets egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccin mot pneumokockinfektion

Pneumokockvaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund

MPR-vaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccin mot rotavirusinfektion

Rotavirusvaccinets egenskaper, hantering, förvaring, när och hur vaccinet ska ges, kontraindikationer och eventuella biverkningar.

Till toppen av sidan