Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Fyrvalent kombinationsvaccin

Det fyrvalenta kombinationsvaccinet som används i det svenska barnvaccinationsprogrammet är ett icke-levande vaccin som består av en färdigblandad lösning med vaccin mot difteri, tetanus, pertussis och polio.

Användning av fyrvalent kombinationsvaccin

Sverige

Fyrvalent kombinationsvaccin erbjuds i det allmänna svenska vaccinationsprogrammet som dos fyra av vaccination mot difteri, tetanus, polio och pertussis.

Denna vaccination ska ges minst tre år efter dos tre och ges vanligen vid femårs ålder. Vaccinet som används vid dos fyra ska vara ett fulldos vaccin. Det vaccin som i dag används vid dos fyra kan även användas för grundvaccination.

Andra delar av världen

Det finns även andra fyrvalenta vaccin varför man vid bedömning av inflyttade barns vaccinationsscheman ska vara uppmärksam på vilka sjukdomar som täcks av just det givna fyrvalenta vaccinet.

Det finns fyrvalenta kombinationsvaccin som innehåller:

  • Vaccin mot difteri, tetanus, pertussis och Hib.
  • Vaccin mot difteri, tetanus, pertussis och hepatit B.
  • Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor som är ett levande, försvagat vaccin.

För hjälp att tolka vaccinationsscheman med vaccin givna utanför Sverige se:

Foreign Language Terms - Aids to translating foreign immunization records - CDC

Till toppen av sidan