Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Haemophilus influenzae typ b (hib) monovalent vaccin

Hib-vaccinets egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

Avdödat vaccin med kapselpolysackarider från Hemophilus influenzae typ b.

Vaccinet har hög skyddseffekt under småbarnsåren mot de invasiva formerna (sepsis, meningit, epiglottit, skelett- och ledinfektion), men har inte samma effekt på övre luftvägsinfektioner och otiter.

Vaccination med monovalent Hib-vaccin som vanligen ges vid komplettering av vaccinationsskydd.

Injektionsteknik

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Vaccinet ges företrädesvis som intramuskulär injektion i låret på spädbarn och i överarmen på äldre barn. Injektionen kan också ges subkutant.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig nål för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå eller Orange; 25 mm lång och 0,6 mm respektive 0,5 mm i diameter.

Lämplig nål vid subkutan injektion: Grå: 19 mm lång med 0,4 mm diameter.

För instruktioner med bilder se Injektionstekniker

Administration

Intramuskulär injektion i låret. Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Administration över 1 års ålder

Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion vanligen även ges i överarmen.

Ålder och intervall

Vaccination mot Hib ges normalt med kombinationsvaccin i ordinarie schema.

Vaccination med monovalent vaccin ges vid separat vaccination mot Hib, till exempel vid komplettering av vaccinationsskydd.

Om vaccination med endast Hib-vaccin påbörjas efter ett års ålder behövs endast en dos.

Hib-vaccin är inte indicerat för barn som är 6 år eller äldre.

Läs mer på Allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Kontraindikationer

Vid feber eller pågående infektion med allmänpåverkan ska vaccinationen ställas in och skjutas fram. Pågående antibiotikabehandling innebär i sig ingen kontraindikation. Se Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

Biverkningar

Vanliga: Feber, slöhet. Lokala reaktioner vid injektionsstället i form av rodnad, svullnad och ömhet.

Till toppen av sidan