Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Kombinationsvaccin mot sex sjukdomar

Det sexvalenta kombinationsvaccinet som används i det svenska barnvaccinationsprogrammet är ett icke-levande vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B.

Till toppen av sidan