Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet

Polio monovalent vaccin

Poliovaccinets egenskaper, förvaring, när och hur vaccinet ska ges och eventuella biverkningar.

Vaccinets egenskaper

Avdödat vaccin med poliovirus av typ 1,2 och 3. Vaccinet har en mycket hög skyddseffekt.

Injektionsteknik

Mycket god handhygien är nödvändig. Avtvättning eller desinfektion av injektionsstället fordras inte om huden ser ren ut.

Vaccinet ges företrädesvis som intramuskulär injektion i låret på spädbarn och i överarmen på äldre barn. Injektionen kan också ges subkutant.

Aspiration för att undvika intravasal injektion behövs inte, eftersom stora kärl saknas på rekommenderade injektionsställen.

Lämplig nål för späd- och småbarn vid intramuskulär injektion: Blå eller Orange; 25 mm lång och 0,6 mm respektive 0,5 mm i diameter.

Lämplig nål vid subkutan injektion: Grå: 19 mm lång med 0,4 mm diameter.

För instruktioner med bilder se Injektionstekniker

Administration

Intramuskulär injektion i låret. Låret kan användas som injektionsställe i alla åldrar.

Administration till barn över 1 år

Till barn över 1 år kan intramuskulär injektion vanligen även ges i överarmen.

Ålder och intervall

Vaccination mot Polio ges normalt med kombinationsvaccin i ordinarie schema.

Vaccination med monovalent poliovaccin ges vid separat vaccination mot polio, till exempel vid komplettering av vaccinationsskydd.

För ålder och intervall läs Allmänna barnvaccinationsprogrammet 

Kontraindikation

Vid feber eller pågående infektion med allmänpåverkan. Pågående antibiotikabehandling innebär i sig ingen kontraindikation. Se Vaccination vid särskilda tillstånd eller sjukdomar

Biverkningar

Vanliga (<1/100): Måttlig feber, lokal rodnad, ömhet eller utslag.

Till toppen av sidan