Referenser - Sexvalent kombinationsvaccin

  1. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2017.
  2. Centers for Disease Control and Prevention. Pertussis Frequently Asked Questions. Centers for Disease Control and Prevention; 2017.
  3. Folkhälsomyndigheten. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2016.
  4. WHO, Rotary, CDC, Unicef, Bill & Melinda Gates Foundation. Global Polio Eradication Initiative. Switzerland: ACW; 2018.
Till toppen av sidan