• Du har valt: Kronoberg

Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma. Enkäten är öppen till den 14 december.

Till enkäten
Livsvillkor & levnadsvanor

Barnsäkerhet - översikt

Innehåll om barnsäkerhet. Hur man samtalar med föräldrar, främjar säkerheten i hemmet, i trafiken och vid vatten. Här kan man också testa sina kunskaper om barnsäkerhet.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Samtal om barnsäkerhet

  Hur och när det är lämpligt att samtala om barnets säkerhet i olika miljöer.

 • Barnsäkerhet i hemmet - översikt

  Om elsäkerhet, säkerhetskrav för leksaker, skadliga kemikalier, bränn- och skållskador, kvävning och förgiftning.

 • Att främja barnets säkerhet i lantbruksmiljön

  Barn som växer upp i eller besöker en lantbruksmiljö har högre risk att råka ut för olyckor än barn i andra uppväxtmiljöer. Det är därför viktigt att lära ut ett säkerhetstänkande redan från tidig ålder.

 • Barn i bil

  I Sverige är det lag på att alla i bilen eller lastbilen ska använda bilbälte under färd. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild godkänd skyddsanordning. Det kan vara babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller kudde.

 • Att främja cykelsäkerhet

  Om att skjutsa barn på cykel, barn som cyklar, hjälmar för cykling och andra aktiviteter.

 • Att främja barnets säkerhet i och omkring vatten

  Bristande tillsyn är ofta en orsak till drunkningstillbud när det gäller små barn. Föräldrar känner inte alltid till hur snabbt det kan gå. Därför är det viktigt att lyfta frågan med föräldrar så att medvetenheten ökar.

 • Testa dina kunskaper - Barnsäkerhet

  Här kan du testa dina kunskaper angående barnsäkerhet. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Till toppen av sidan