Rikshandboken i barnhälsovård - för dig som arbetar i barnhälsovården

Startsida för Rikshandboken i barnhälsovård

Viktigt för barnhälsovården

 • Nytt i barnhälsovården

  Här hittar du senaste nytt inom barnhälsovården.

 • Utvecklingsuppföljning

  Observation, utförande, bedömning av moment, avvikelser och åtgärder vid åldrarna för hälsobesöken.

 • Somatiska undersökningar

  Somatiska undersökningar som ingår i barnhälsovårdsprogrammet: syn, hörsel, mun- och svalg, hjärta och lungor, höftleder, skalle, buk och testiklar.

 • Forskning och rapporter

  Vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar som berör barnhälsovården.

 • Nyhetsbrev

  Här kan du prenumerera på Rikshandbokens nyhetsbrev som kommer till din e-post cirka fyra gånger per år.

 • Utvecklingsuppföljning

  Metodik och material för uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling i olika åldrar och bedömning av vidare insatser.

 • Barns tillväxt

  Hur man mäter och väger barn på bvc, tillväxtkurvor, BMI-uträkningar, definitioner av och åtgärder för under- och övervikt.

 • Med anledning av situationen i Ukraina

  Information från Nationella arbetsgruppen för barnhälsovård med anledning av de familjer från Ukraina som kommer till Sverige.

 • EPDS-formulär

  Rikshandboken har 21 validerade EPDS-formulär som man kan ladda ner och skriva ut. Här finns också formulär för kodning av svaren.

 • Språkundersökning och screening

  Om den språkliga undersökningen vid de olika åldrarna och när man ska konsultera och remittera vidare.

Nytt och reviderat

Genvägar

Genvägar

Barnhälsovårdens nationella program

Det nationella barnhälsovårdsprogrammets innehåll, mål, syfte och bakgrund.

Vaccinationsprogrammet för barn

Vaccinationsschema med ålder, dos och intervall. Påskyndat schema, vilka vacciner som kan ges samtidigt och riktad vaccination till riskgrupper.

Screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor

Riktlinjer och praktiska anvisningar för screening med EPDS för depression hos nyblivna mammor.

Skallasymmetri och torticollis

Orsaker, åtgärder och förebyggande råd till föräldrar angående lägesbetingad skallasymmetri och torticollis.

Identifiera skydds- och riskfaktorer

Om livsvillkor som är gynnsamma för barns utveckling och om faktorer som kan innebära risker för barns hälsa och utveckling.

Motorisk utveckling - översikt

Barns motoriska förmågor i olika åldrar. Typiskt och atypiskt utförande.

Barns normala tillväxt

Om tillväxten som sker i livmodern, under spädbarnstiden, barndomen samt tillväxten av huvudomfånget.

Ätsvårigheter - matproblem

Om barns ätutveckling, olika typer av ätsvårigheter, riskfaktorer, förebyggande råd, föräldrasamtal vid behov och när man ska söka utökat stöd.

Vanliga föräldrafrågor

Feber

Feber är en del av kroppens försvar mot infektioner. Barn får lätt feber framför allt vid virusinfektioner. Feber definieras som kroppstemperatur ≥ 38,0 °C.

Mjölkproteinallergi

Symtom, diagnos, behandling och bedömning av allergi och icke-allergisk överkänslighet mot mjölkprotein inom barnhälsovården.

Barnets tänder 0-5 år

Om när barnet får och tappar sina första mjölktänder.

Främja god sömn och avhjälpa sömnproblem

Om barns sömn, hur man kan samtala med föräldrar, förebyggande insatser och råd vid sömnproblem.

Att trösta ett barn som skriker

Det är barnhälsovårdens uppgift att förmedla kunskap om barns behov, kommunikation och sätt att uttrycka sig utifrån de enskilda föräldrarnas berättelser och tankar. Många föräldrar kan behöva stöd i att förstå barnets vilja och behov under den första tiden.

Stödja och informera om bröstmjölksersättning

Hur man kan informera om bröstmjölksersättning (BME), näringsinnehåll, benämningar på bröstmjölksersättningar och tillskottsnäring. Hur mycket ersättning ett barn behöver, och ordlista över vanliga begrepp.

Kostråd vid förstoppning

Kostförändring kan hjälpa till att normalisera konsistensen på avföringen och underlätta för barnet att bajsa. Vid samtal med föräldrar finns det frågor som kan vara bra att ställa för att kunna ge rätt råd.

Matintroduktion

Tidpunkt för matintroduktion, smakportioner, olika smaker och livsmedel, träna på att äta och måltidsförslag under barnets första år.

Till toppen av sidan