• Du har valt: Kronoberg
Barnsäkerhet - översikt

Testa dina kunskaper - Barnsäkerhet

Här kan du testa dina kunskaper angående barnsäkerhet. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Vilken myndighet har i uppdrag att koordinera olika myndigheters barnsäkerhetsarbete i Sverige?
I vilka åldrar är majoriteten av de 350 barn i Sverige som behöver sjukvård på grund av elolyckor i hemmet varje år?
Hur många barn som råkade ut för en skadehändelse blev inlagda på sjukhus enligt den senaste sammanställningen (år 2016)?
Hur många av de barn som lades in på sjukhus efter en skadehändelse hade varit med om en fallolycka?
Vilken är vanligaste dödsolyckan i åldrarna 0-6 år?
Hur länge bör barnet åka i bakåtvänd barnstol i bilen?
Vilken färg på spännet har småbarnshjälmen som rekommenderas för barn upp till 7 års ålder?
Vid vilken ålder anses barnet vara moget nog att cykla själv i trafiken?
Hur stor bör en leksak vara för att kunna användas av ett barn under 3 år (för att undvika kvävningsrisk)?
Var sker flest skåll- och brännskador när barn råkar ut för det?
Till toppen av sidan