• Du har valt: Kronoberg

Referenser - Barn och alkohol

  1. Risholm Mothander P, Broberg A. Att möta små barn och deras föräldrar i vården. Natur&Kultur, Stockholm; 2018
  2. Folkhälosmyndigheten. Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig: handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården.
  3. Socialstyrelsen. Föräldraskap och missbruk - Att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården. 2012.
  4. CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? – Resultat från en systematisk litteraturöversikt.. 2019.
  5. Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011.
  6. Norling-Gustafsson, Skaghammar, Adolfsson. Expectant parents’ experiences of parental education within the antenatal health service. 2011;
  7. Heckman. The Heckman Curve.
  8. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av alkohol- och narkotikaproblem: en evidensbaserad kunskapssammanställning. Stockholm: 2001.
  9. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 – stöd för styrning och ledning. 2011.
Till toppen av sidan