• Du har valt: Kronoberg
Metoder och riktlinjer

Bemötande inom barnhälsovården - översikt

Innehåll om att möta och bemöta olika slags familjer, föräldrar och barn. Föräldrar som är oroliga och familjer som är med om en allvarlig händelse i livet.

Innehåll

Visa innehåll som:
Bildstöd inom barnhälsovården

Bildstöd för ökad delaktighet för barnet och föräldrarna i barnhälsovården. Något som är lagstadgat både i barnkonventionen och patientlagen.

Att möta och bemöta regnbågsfamiljer

Här beskrivs några olika slags regnbågsfamiljer, med utgångspunkt i praktiska och rättsliga frågor. Därefter följer råd vid bemötande av dessa familjer.

När något allvarligt händer i en barnfamilj

BVC får ofta frågor från föräldrar hur man bäst ska hantera en dramatisk händelse eller upplevelse. Den bästa hjälpen är ofta att få diskutera barnets beteende och vad som hänt med någon man har förtroende för, och som känner familjen sedan tidigare.

Lyhördhet och förståelse i mötet med barnfamiljen

Hur man kan bemöta föräldrar på ett sätt som skapar en förtroendefull vårdrelation och stärker dem i deras föräldraskap. Exempel på samtal vid det första hembesöket.

Bemöta föräldrars oro

Att tänka på i mötet med föräldrar som känner oro. En vanlig oro är att barnet inte växer ordentligt. Exempel på samtal om oro för att barnet äter för lite.

Mer på Rikshandboken

Bemötande vid amningsvägledning

Vad som är ett hjälpsamt bemötande vid amningsvägledning. Olika typer av stöd. Konkreta tips i mötet med barnfamiljen och vilka behov de flesta föräldrar har i samband med amning.

Hälsosamtal och hälsovägledning om levnadsvanor

Innehåll i ett hälsosamtal och hur man kan samtala med familjen om levnadsvanor.

Till toppen av sidan