• Du har valt: Kronoberg
Metoder och riktlinjer

Samtalsguide - första hembesöket

Förslag på frågor och samtalsämnen vid det första hembesöket. Det är viktigt att fånga upp båda föräldrarnas funderingar.

Boka tid med båda föräldrarna

Boka in tid för ett av de första besöken på BVC med båda föräldrarna.

Var noga med att rikta dig till båda föräldrarna under besöket och fånga upp bådas frågor och funderingar. Frågorna nedan är förslag. Du samtalar givetvis utifrån din erfarenhet, kunskap och föräldrarnas behov.

Exempel på frågor till båda föräldrarna:

  • Hur upplevde ni förlossningen?
  • Är det lätt eller svårt att förstå vad barnet vill och behöver?
  • Hur ser ni på era respektive uppgifter och roller som föräldrar?
  • Är det något ni pratat om innan ni fick barn?
  • Hur har de sett ut hittills?

Exempel på frågor till den förälder som inte har fött barnet:

  • Hur upplevde du förlossningen? Om något upplevdes som svårt - har du haft möjlighet att prata med någon om det?
  • Hur känns det att vara förälder eller bli förälder igen?
  • Är det något du är orolig eller extra glad över?
  • Är det något som varit svårt hittills och vad tycker du har varit roligt i föräldraskapet?

Informera om barnhälsovårdsprogrammet

Informera om barnhälsovårdsprogrammet där de gemensamma besöken och de enskilda föräldrasamtalen ingår. 

Till toppen av sidan