• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer

Strategier och kvalitetssäkring - översikt

Innehåll om strategier och kvalitetssäkring för barnhälsovården. Till exempel kvalitetsregister, dokumentation och journalföring, barnkonventionen, samordning och insamling av nationell statistik.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Centrala barnhälsovårdsenheternas nationella råd

  Om det nationella rådets uppdrag och funktion.

 • Barnhälsovårdens folkhälsoarbete

  Barnhälsovårdens övergripande folkhälsoarbete syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla barn.

 • Svenska barnhälsovårdsregistret, BHVQ

  Hur man ska informera föräldrar om barnhälsovårdsregistret, vilka uppgifter som registreras och vad syftet med registret är.

 • Dokumentation och journalföring

  Patientjournalen har många olika funktioner men ska i första hand spegla innehållet i viktiga delar i vården som till exempel bedömning, planering, genomförande, resultat och utvärdering.

 • Centrala barnhälsovårdsteam

  De centrala barnhälsovårdsteamen har av sin regions ledning fått i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra barnhälsovården i den egna regionen och att delta i det nationella arbetet.

 • Amningsstatistik

  Socialstyrelsen samlar varje år in statistik från landets barnavårdscentraler, aggregerad per län, angående i vilken utsträckning barn ammas under första levnadsåret.

 • Barnkonventionen

  Om barnkonventionen och hur den påverkar arbetet inom barnhälsovården.

Till toppen av sidan