• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Buk - översikt

Navelbråck

Navelbråck hos barn är vanligt. Det växer ofta bort och behöver sällan behandlas.

Orsak och definition

Navelbråck uppstår när slutningen av navelringen inte blir komplett. Navelringen är den öppning som navelsträngens kärl går via. Slutning av navelringen börjar direkt efter födseln och är oftast färdig vid 4-5 års ålder.

Bråcksäcken består av bukhinnan som ofta sitter adherent mot navelhudens dermis. Bråcksäckens storlek liksom diametern på själva fasciadefekten kan variera mycket. Det är inte storleken på bråcksäcken utan storleken på fasciedefektens som avgör risken för inklämning (herniering ) och beslut om operation.

Förekomst

Navelbråck hos barn är vanligt. Förekomst i olika studier varierar mellan 10 och 25 procent. Nästan alla navelbråck hos barn är medfödda.

Symtom

Navelbråck ger oftast inga smärtor men bråcket syns mer när barnet skriker.
Ett inklämt navelbråck ger smärtor och bråcket går inte att trycka tillbaka in i bukhålan.

Behandling

Informera barnets föräldrar att ett navelbråck som inte är inklämt är ofarligt och sannolikt kommer att minska i storlek för att sedan försvinna i 4-5 års åldern.  Oftast avvaktar man med en eventuell operation till den åldern. Resultat av en operation blir inte sämre om man väntar med den.

Operation

Operation kan bli aktuellt efter 5 års ålder om bråcket är så stort att det ger kosmetiska besvär eller vid ömhet eller annat obehag. Det är mycket ovanligt att navelbråck behöver opereras akut på grund av inklämningsattack.

Förband eller tejp

Olika former av förband eller tejp för att hålla bråcket inne har i enstaka studier visats påskynda slutningen av bråcket. Detta framför allt om behandlingen startar tidigt. Det finns dock en betydande risk för rejäl hudirritation och rekommenderas därför inte.

Till läkare - Remiss

Remiss till kirurgklinken om:

  • Barnet haft inklämningsattack.
  • Barnet upplever att bråcket ger obehag.
  • Bråcket är kosmetiskt besvärande, exempelvis ett stort bråck.

 

Till toppen av sidan