• Du har valt: Kronoberg

Referenser - Blåsljud på hjärtat

  1. Sunnegårdh J. Barnkardiologi – en översikt. Lund: Studentlitteraturr; 2000.
  2. Nationellt kliniskt kunskapsstöd: Blåsljud hos barn (med eventuellt regional tillägg om förekommande)
  3. Barnläkarföreningen – Svensk Barnkardiologisk förening Vårdprogram  
  4. Medfödda hjärtfel – handläggning  
  5. Checklista för bedömning av Blåsljud hos barn över 1 (½) års ålder

Till toppen av sidan