• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hud nyfödda - översikt

Erytema toxikum

Symtom, definition, behandling och remiss till specialist angående hudutslaget erytema toxicum neonatorum.

Definition och symtom

Ett naket spädbarn ligger med magen mot bröstet på en vuxen person. Barnets rygg är täckt av röda utslag.
Erytema toxikum är ett mycket vanligt och ofarligt hudutslag som inte besvärar barnet och som oftast kommer under barnets första två levnadsveckor.

Erytema toxikum är ett mycket vanligt hudutslag under första levnadsmånaden och det är lika vanligt oavsett kön och hudtyp. Utslaget försvinner spontant och någon behandling behövs inte.

I huden ses rodnande fläckar med eller utan papler, eller millimeterstora varblåsor. I mörk hud blir rodnaden mindre framträdande eller så syns den inte alls. Hudutslaget kan finnas redan vid födelsen men uppstår vanligtvis dag 1–4 och kan även debutera upp till 10 dagar efter födelsen. Durationen för varje utslag är cirka 2–3 dagar och oftast har barnet utslag som kommer och går under cirka en vecka. Ibland kan utslagen dock komma och gå under några månader.

Diagnos

Diagnosen av erytema toxicum neonatorum är vanligtvis klinisk, men kan bekräftas av mikroskopi på blåsinnehåll, som visar eosinofila granulocyter. Bakterieodling kan göras för att utesluta infektion.

Bedömning på BVC

Vid karaktäristiska utslag är hudutslaget lätt att känna igen och någon ytterligare utredning är inte nödvändig.

Behandling

Behandling behövs inte då hudutslagen går över av sig själv. Om utslagen kvarstår ska annan diagnos övervägas.

Remiss till specialist

Remittera akut till barnläkare för att utesluta infektion, vid atypisk bild med utbredda hudutslag och många blåsor, eller om barnet är påverkat. Vid osäkerhet om diagnos kan barnet remitteras till hudläkare eller barnläkare för bedömning.

Till toppen av sidan