• Du har valt: Kronoberg

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Hud nyfödda - översikt

Blekhet och cyanos hos nyfödda barn

Om hudfärgen på nyfödda barn och orsaker till skiftande hudfärg.

Blekhet

Barn med ljus hy kan normalt ha stor variation av ytlig hudgenomblödning och dämed färgton. Skiftningar i färgton hos mörkhyade barn syns inte lika tydligt. Man kan ha viss vägledning av att titta på munslemhinna och konjunktiva. Ibland kan man även se Harlequinfenomen, det vill säga att ena halva kroppshalvan är blek och den andra är röd. Sådan halvsidig rodnad kan förekomma tillfälligt upp till 3 veckors ålder och är helt normalt. Måttliga färgskiftningar som isolerat fynd har ingen koppling till sjukdom eller Hb-värde.

Marmorering av huden är en normal reaktion i hudkärlen för att behålla värme. Om marmoreringen förvinner i värme finns ingen anledning till oro. Vid kvarstående marmorering ska remiss skickas till läkare.

Läs mer Marmorerad hud - cutis marmorata

För att kunna bedöma om blekheten beror på något allvarligt, ska barnet bedömas utifrån:

  • allmäntillstånd
  • hur barnet äter
  • andningsfrekvens
  • munslemhinna och konjunktiva hos mörkhyade barn.

 Andningsfrekvens >60 per minut är ett allvarligt varningstecken.

Cyanos

De första dygnen kan cyanos uppträda när barnet skriker, men därefter ska inte skrik framkalla cyanos hos friska barn.

Cyanos är normalt perifert och beror på nyföddas höga Hb. Kyla kan ge cyanos på händer, fötter, läppar som går tillbaka när barnet värms.

Cyanos på tungan kallas central cyanos och är ett allvarligt varningstecken för hjärt- och lungsjukdom.

Remiss till läkare

Följande fall indikerar ett snabbt remissförfarande till specialistläkare:

  • Om blekheten är kopplad till andra symtom bör barnet bedömas på akutmottagning.
  • Barn med central cyanos ska bedömas på akutmottagning samma dag.
  • Cyanos vid skrik hos ett barn som är några dagar gammalt, bör bedömas på barnmottagning i första hand.
  • Cyanos i hud utan att barnet är nedkylt bör bedömas på barnmottagning.

Referenser

  • Rennie & Roberton’s. Textbook of Neonatology. 2016. ChurchillLivingstone: Elsevier; 2012.
  • Uptodate www.uptodate.com: Overview of cyanosis in the newborn; uppdaterad juli 2022

Till toppen av sidan